O společnosti

Firma Luděk Mareš LMD se od roku 1993 věnuje výrobě přepravních obalů, palet a beden. Na základě požadavků odběratelů byla činnost rozšířena o balení strojů. Provádíme balení pro tzv. zámořskou a leteckou přepravu, což je vakuové balení s použitím vysoušedel a odsátím vzduchu. Toto balení je požadováno převážně pro lodní a leteckou přepravu nebo pro transport do jiných oblastí než je naše klimatické pásmo.

V současné době využíváme bariérové fólie ALPETPACK, což je čtyřvrstvá fólie s vrstvou inhibitoru, který se uvolňuje do vnitřního prostoru a vytváří antikorozní ochranu balených materiálů. Současně tato fólie zabezpečuje silný bariérový účinek proti průniku vodních par. Z této fólie vyrábíme dle požadavků přepravní vaky, pytle, případně plachty. Nespornou výhodou této fólie je její pevnost a svařitelnost při teplotách okolo bodu mrazu.

Poskytujeme veškerý servis, včetně návrhu balení, zajištění přepravy, kontejnerů, dokumentace a protokolů FAO IPPC 15.